Minioną sobotę, dokładnie 3 lutego, w malowniczym Wierzchowie zgromadzili się liczni goście na uroczystościach upamiętniających siedem dekad działalności Koła Łowieckiego o nazwie Dzik-Otrzep. Oficjalne obchody były wyjątkowym wydarzeniem dla lokalnej społeczności.

Na zaproszenie organizatorów do Wierzchowa przybył Stanisław Wziątek – ceniony polityk, który 13 grudnia 2023 roku otrzymał nominację od Prezesa Rady Ministrów na ważne stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej. To jego obecność podkreśliła znaczenie tej uroczystości.

Wśród zaproszonych znajdowali się również przedstawiciele władz powiatowych i Polskiego Związku Łowieckiego, a także przyjaciele z innych kół łowieckich. Wszyscy zjednoczyli się, by celebrować ten wyjątkowy jubileusz.

Podczas ceremonii, najstarsi członkowie koła zostali uhonorowani, a osoby szczególnie zaangażowane w życie Koła Łowieckiego Dzik-Otrzep otrzymały wyrazy wdzięczności. Był to moment pełen wzruszeń i wspomnień.