Wałcz jest obecnie miejscem intensywnych prac drogowych. Chrząstkowo oraz ulica Wilcza to obszary, gdzie koncentruje się najwięcej wysiłków związanych z modernizacją infrastruktury drogowej. Te prace mają charakter najważniejszych inwestycji drogowych przeprowadzanych w Wałczu w bieżącym roku.

Niektóre osoby zamieszkujące tereny Chrząstkowa mogą już doświadczyć korzyści płynących z odnowionych dróg oraz podjazdów do swoich posesji, które zostały objęte remontem.

Mieszkańcy Wałcza wyrażają pozytywne opinie na temat trwających prac. Twierdzą, że modernizacja dróg była niezbędna i długo wyczekiwana. Wskazują na problemy, które nękały ich wcześniej – kurzawę podczas suszy czy utrudnienia wynikające z faktu, iż było to drogi gruntowe. Jesteśmy przekonani, że po zakończeniu prac będzie lepiej – mówią mieszkańcy. Zauważają również, że jakość dróg ma bezpośredni wpływ na stan ich samochodów, a nowe nawierzchnie z pewnością przyczynią się do zmniejszenia uszkodzeń pojazdów.