Dariusz Gregorczyk, obecny dowódca Straży Miejskiej w Wałczu, podjął decyzję o rezygnacji ze swojego stanowiska. Przyczyną tej rezygnacji są kwestie osobiste. Chociaż Dariusz Gregorczyk opuszcza swoje stanowisko, nie planuje on jednak odchodzić ze służby. Po wybraniu nowego dowódcy, zamierza pozostać częścią zespołu Straży Miejskiej.

Straż Miejska w Wałczu działa od 1991 roku i pełni wiele kluczowych ról dla społeczności. Jej głównymi zadaniami jest dbanie o bezpieczeństwo mieszkańców, egzekwowanie przepisów prawa i ochrona porządku publicznego. Ponadto, Straż Miejska odpowiedzialna jest także za nadzór nad strefami płatnego parkowania.

Magdalena Krawczyk, sekretarz miasta Wałcza, wymienia kilka szczegółowych obowiązków straży miejskiej. Zalicza do nich utrzymanie porządku wokół przystanków autobusowych oraz ogólnego porządku w mieście. Dodatkowo, straż miejska ma za zadanie upominać zarówno poszczególnych obywateli jak i całe spółdzielnie czy zarządców nieruchomości, aby dbali o porządek wokół swoich posesji.