W dawnej szkole podstawowej na ulicy Sądowej 9 w Wałczu zaczynają się dzisiaj działania, takie jak spotkania, warsztaty i zajęcia specjalnie zaprojektowane dla seniorów. Przestrzeń ta została przekształcona w nowy dom dla Wałeckiego Klubu Seniora.

Klub ten został utworzony trzy lata temu, ale pandemia Covid-19 uniemożliwiła mu pełne funkcjonowanie zgodnie z oczekiwaniami seniorów. Liczba uczestników musiała być ograniczona ze względu na ograniczenia zdrowotne, mimo że wielu seniorów wyraziło chęć uczestnictwa. Brak stałego miejsca spotkań dodatkowo utrudniał działalność klubu. Dotychczas, najczęściej korzystał z pomieszczeń udostępnianych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przy ulicy Okulickiego.

Jolanta Parandyk, członek Rady Seniorów w Wałczu, często prowadziła rozmowy z seniorami, którzy wyrażali swoje pragnienie posiadania własnego miejsca do spotkań. To jest miejsce, gdzie mogą przyjść, usiąść, napić się herbaty i po prostu porozmawiać.

Ale teraz ten stan rzeczy ulega zmianie. Klub Seniora przenosi się do nowego miejsca w budynku byłej szkoły podstawowej na ulicy Sądowej.

Anna Czerniewicz, Naczelnik Wydziału Spraw Społecznych Urzędu Miasta w Wałczu, podkreśla, że budynek jest dobrze wyposażony do celów rekreacyjnych i odpoczynkowych. Znajdują się tam m.in. kuchnia i toalety dla użytku członków klubu.