Katarzyna Koszewska, Kurator Oświaty z Zachodniopomorskiego oraz płk Zbigniew Adamczyk, Szef Ośrodka Zamiejscowego w Szczecinie Centralnego Wojskowego Centrum Rekrutacji, skierowali zaproszenie do maturzystów. Głównym celem jest umożliwienie im uczestnictwa w Wojskowych Dniach Otwartych, które odbędą się w Akademii Nauk Stosowanych w Wałczu.

Głównym celem tej inicjatywy jest przedstawienie perspektyw pracy oraz służby w jednostkach związanych z resortem obrony narodowej. Organizatorzy pragną zachęcić środowisko uczniowskie i akademickie do rozwijania swojej kariery na kierunkach edukacyjnych przydatnych dla zwiększenia obronności państwa. Obejmuje to zarówno uczelnie cywilne, jak i wojskowe.

Projekt ma na celu także popularyzację wizerunku Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej oraz różnorodnych jednostek organizacyjnych Resortu Obrony Narodowej. Kreują one atrakcyjne i nowoczesne miejsca pracy, dające możliwość rozwoju zawodowego. Szczególny nacisk kładziony jest na promocję specjalistycznych dziedzin, takich jak cyberbezpieczeństwo i informatyka. Dzięki temu możliwe będzie zwiększenie potencjału i zdolności naszych sił zbrojnych.