W ostatnim miesiącu letnim, funkcjonariusze z wałeckiego komisariatu, oprócz regularnych spotkań edukacyjnych z uczniami szkół, postanowili rozpocząć serię lekcji na temat bezpiecznego poruszania się po drogach skierowanych do najmłodszych – przedszkolaków. Podczas tych spotkań, dzieci zdobywają wiedzę na temat podstawowych zasad ruchu drogowego. Policjanci wykorzystują te okazje także do rozmowy na inne istotne tematy związane z bezpieczeństwem.

Bezpieczeństwo na drodze jest jednym z kluczowych zagadnień, które powinny być uwzględniane już na etapie edukacji przedszkolnej. Spotkania inaugurujące ten cykl odbyły się w Publicznym Przedszkolu „Bajka” w Wałczu. W trakcie zajęć, dzieci miały okazję nauczyć się, jak prawidłowo przechodzić przez jezdnię. Wykorzystano do tego specjalne, inscenizowane miejsca takie jak: symulowane przejście dla pieszych, znaki drogowe oraz sygnalizator świetlny. Dzięki temu maluchy mogły lepiej zrozumieć zagrożenia, które mogą napotkać na ulicy ze względu na niewłaściwe zachowanie. W tę edukacyjną zabawę zaangażowane były także dwie maskotki policyjne: policjant drogówki oraz policjant prewencji.

Kształtowanie świadomości najmłodszych to zadanie o ogromnej wadze dla każdego dorosłego. Dziecko kończące przedszkole powinno już posiadać umiejętność orientowania się w bezpieczeństwie na drogach oraz korzystania ze środków transportu publicznego. Powinno również wiedzieć, gdzie może bawić się swobodnie, a gdzie takie zachowanie jest niebezpieczne. W tej kwestii zdobyta wiedza ma na celu uchronić je przed zagrożeniami, jakie niesie ze sobą nowoczesny świat. Na koniec zajęć, maluchy otrzymały od mundurowych specjalne ilustracje do kolorowania z tematami związanymi z bezpieczeństwem na drodze.