Planowane jest otwarcie nowej stałej ekspozycji w Muzeum Ziemi Wałeckiej, która ma oddać hołd historii powojennych mieszkańców Wałcza. Wystawa będzie zawierała rozmaite pamiątki rodzinne, które zgromadzone zostały od obecnych mieszkańców miasta oraz ich potomków, którzy przybyli tutaj po zakończeniu II wojny światowej.

Dyrektor Muzeum Ziemi Wałeckiej Marlena Jakubczyk-Kurkiewicz podjęła decyzję o uruchomieniu projektu pod nazwą „DNA Wałcza”. Jak ujawniła na antenie Polskiego Radia Koszalin, celem inicjatywy jest stworzenie Izby Pamięci w ramach struktury muzealnej. Wizja Jakubczyk-Kurkiewicz na temat tej wystawy zakłada ukazanie historii Wałcza od 1945 do około 1956 roku. W szczególności skupia się na opowieściach o osobach przesiedlonych z Kresów czy centralnej Polski. Dodatkowy segment ekspozycji ma koncentrować się na żołnierzach Wojska Polskiego wracających z frontu i tych, którzy powrócili do Wałcza po wyzwoleniu z obozów.

Instytucja liczy na aktywne zaangażowanie społeczności lokalnej i namawia do przekazywania rodzinnych reliktów. Jednak, jak podkreśliła Jakubczyk-Kurkiewicz, to nie tylko przedmioty mają znaczenie, ale także opowieści i wspomnienia z nimi związane. Muzeum chce zgłębić historię tych artefaktów oraz dowiedzieć się więcej o losach powojennych mieszkańców Wałcza.

Muzeum Ziemi Wałeckiej zaprasza wszystkich, którzy mają w swoich zbiorach rodzinne pamiątki lub chcą podzielić się swoimi wspomnieniami, do kontaktu z pracownikami muzeum. To, co mieszkańcy i ich potomkowie ofiarują muzeum, stanie się integralnym elementem nowej stałej wystawy.