Samorządy województwa zachodniopomorskiego aktywnie przyłączają się do działań na rzecz Ukrainy oraz uchodźców. W akcje pomocowe angażują się także osoby prywatne i dzięki współpracy pomoc oraz schronienie w Polsce otrzymało już wiele tysięcy osób uciekających przed wojną. Do akcji włączył się również Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego, przeznaczając na działalność organizacji pozarządowych aż 300 tysięcy złotych.

Kolejne pieniądze na pomoc dla Ukrainy

Polacy bardzo zaangażowali się w pomoc uchodźcom z Ukrainy. Nie brakuje również darów, które jadą bezpośrednio na front, by wspierać walczących za kraj żołnierzy i cywilów. Polacy okazali wyjątkową solidarność z Ukraińcami, niejednokrotnie przyjmując uchodźców pod swój dach. Wciąż trwają zbiórki niezbędnych artykułów. Polacy pomagają Ukraińcom także w znalezieniu zakwaterowania i pracy, dzięki czemu mogliby żyć w Polsce zupełnie normalnie, do czasu aż sytuacja na Ukrainie się zmieni.

Zarząd Województwa Zachodniopomorskiego przekazał 300 tysięcy złotych dla organizacji pozarządowych, koordynujących akcje pomocowe na rzecz uchodźców. Te pieniądze mają usprawnić działanie wolontariatów i pomóc Ukraińcom w urządzeniu się w polskich miastach.

Zachodniopomorskie pomaga Ukraińcom i zrywa współprace z Rosjanami

W pomoc dla Ukraińców zaangażowało się całe województwo zachodniopomorskie. Każdy pomaga jak może, od dostarczania niezbędnych przedmiotów, przez wpłacanie pieniędzy, po oferowanie uchodźcom pracy i dachu nad głową. Wspólna akcja jednoczy Polaków i pokazuje dobrą stronę ludzi, o której mogliśmy już zapomnieć.

Solidarność z Ukrainą to także liczne protesty i publiczne apele, w których ludzie nawołują Rosję do wycofania się z Ukrainy. Kolejną formą wsparcia jest nakładanie sankcji na Rosję i tutaj łączą się już wszystkie państwa Europy, a nawet świata. Współpracę z rosyjskimi i białoruskimi firmami zerwano również w województwie zachodniopomorskim. Z kolei wielkie sieci sklepów wycofują ze sprzedaży produkty pochodzące z Rosji i Białorusi. Firmy i osoby prywatne starają się jak najmocniej uderzać w Rosję, by zniechęcić tamtejsze władze do kontynuowania działań wojennych w Ukrainie.