W okresie od 13 do 15 maja 2024 roku, strażacy z dwóch Jednostek Ratowniczo-Gaśniczych, które podlegają Komendzie w Pile, podjęli szereg specjalistycznych ćwiczeń mających na celu podniesienie swoich umiejętności w zakresie ratownictwa wysokościowego. Wyjątkowe szkolenia były prowadzone pod czujnym okiem doświadczonego instruktora oraz starszego ogniomistrza, Radosława Kłosińskiego.

Głównym celem przeprowadzonych ćwiczeń było nie tylko doskonalenie technik ewakuacji poszkodowanych z miejsc trudno dostępnych, takich jak głębokie studnie, ale także aktualizacja i przypomnienie istotnych procedur oraz sposobów wykorzystania specjalistycznego sprzętu ratowniczego.

Podczas trzydniowego kursu, który był niezwykle intensywny, strażacy mieli możliwość do praktycznego stosowania różnych technik ratowniczych. Te realistyczne symulacje sytuacji awaryjnych pozwoliły uczestnikom na zdobycie cennego doświadczenia. W praktyce, szkolenia koncentrowały się przede wszystkim na bezpiecznym procesie ewakuacji poszkodowanych. Szczególny nacisk położony był na techniki zjazdu i wspinaczki, które okazują się kluczowe podczas akcji ratunkowych przeprowadzanych w trudno dostępnych miejscach.