W Publicznym Przedszkolu „Promyk”, „Elfik” oraz „Stokrotka” w Wałczu odbyło się nietypowe spotkanie. Policjanci z lokalnej komendy w towarzystwie pluszowego misia Gustawa przybyli do najmłodszych, aby nauczyć ich kilku istotnych umiejętności. Spotkanie zostało zorganizowane w ramach realizacji programu „Bystry Przedszkolak”.

Głównym tematem spotkania był trening udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej oraz korzystania z telefonu alarmowego. Dzieci pod bacznym okiem funkcjonariuszy policji zapoznawały się z podstawami ratownictwa. Uczono je nie tylko tego, jak udzielać pomoc medyczną, ale również jak reagować w sytuacjach kryzysowych.

Najważniejszą jednak część edukacji stanowiła nauka obsługi telefonu komórkowego. Ze względu na wiek przedszkolaków, bardzo ważne było, aby nauczyć ich, jak korzystać z urządzenia w sytuacji, gdy telefon rodziców lub opiekunów jest zablokowany. Dzieci dowiedziały się, jak prawidłowo powiadamiać służby ratunkowe lub dorosłe osoby, takie jak sąsiedzi, o zaistniałym zdarzeniu.

Przedszkolaki z dużą chęcią uczestniczyły w praktycznych ćwiczeniach. Doskonale radziły sobie z odblokowaniem telefonu i symulacją powiadamiania służb ratunkowych. Funkcjonariusze z wałeckiej komendy policji podkreślali, jak ważne jest jedno właściwe połączenie alarmowe, które może uratować czyjeś życie.