Planowana obwodnica Wałcza jest w mieście gorącym tematem już od 2020 roku. Wtedy podjęto pierwsze kroki w kierunku budowy obwodnicy będącej częścią drogi krajowej nr 22. Obecnie uzyskano pozytywną decyzję środowiskową, dzięki której inwestycja weszła w kolejny etap realizacji. Niestety, na efekt poczekamy jeszcze wiele lat. Według planu prace budowlane zakończą się w 2028 roku.

W jakim celu powstanie obwodnica Wałcza?

Infrastruktura drogowa w Polsce nie należy do najlepszych, stąd konieczne są inwestycje zdolne poprawić komfort i bezpieczeństwo osób podróżujących po kraju. Obwodnica Wałcza jest jedną z takich inwestycji. Co więcej, nowa trasa będzie miała duże znaczenie także dla osób mieszkających w Wałczu, w pobliżu DK22. Nowa droga przeniesie ruch tranzytowy z okolic zamieszkanych, co bez wątpienia wpłynie na podniesienie komfortu mieszkańców. Obwodnica przyniesie korzyści również dla transportu. Gdy już powstanie, znacząco skróci czas podróży między miastami połączonymi z DK22.

Zaplanowano, że nowa droga będzie miała klasę GP, czyli będzie drogą o ograniczonej dostępności i pozwoli oddzielić ruch lokalny od tranzytu. Powstaną dwa pasy ruchu zbudowane z nawierzchni bitumicznej.

Na jakim etapie jest budowa obwodnicy w Wałczu?

Obecnie jesteśmy świeżo po wydaniu pozytywnej decyzji środowiskowej. Wybrano jeden spośród 13 wariantów przebiegu trasy, która skupi się na wschodniej części miasta. Przed nami wciąż pozostaje Studium Techniczno-Ekonomiczno-Środowiskowe, czyli dokładne badanie podłoża na wyznaczonej trasie i ogólna analiza aspektów, które należy wziąć pod uwagę, by inwestycja spełniała wszystkie wymogi i zaplanowane standardy. Ten etap ma zakończyć się w 2023 roku, po czym przyjdzie czas na projekt budowlany i staranie o zgodę na budowę drogi. Ten etap zaplanowano na 2024 lub 2025 rok. Do faktycznej budowy obwodnicy Wałcza ma więc dojść dopiero w 2026 roku. Całkowita długość trasy wyniesie 12,7 km. Co więcej, obwodnica Wałcza stanie w sąsiedztwie trzech innych obwodnic, które w najbliższych latach także powstaną przy DK22.