Jak przewiduje program nauczania, praktyki zawodowe stanowią nieodzowny element procesu kształcenia każdego ze słuchaczy podczas podstawowego kursu szkoleniowego. Podczas owych praktyk, uczeń ma możliwość sprawdzić nauczane mu umiejętności i poszerzać wiedzę w obszarze dbania o bezpieczeństwo i porządek publiczny oraz podejmowania odpowiednich interwencji.

W dniu 18 stycznia bieżącego roku, nowicjusze policyjnej profesji, pod doświadczonym okiem funkcjonariuszy z Wydziałów Prewencji i Ruchu Drogowego, po raz pierwszy ruszyli na patrol. Posiadali oni przy tym wszelkie niezbędne informacje prawnicze jak również umiejętności związane z korzystaniem z narzędzi bezpośredniego przymusu oraz taktyką realizacji interwencji, które zdobyli podczas nauki.

Początkujący funkcjonariusze będą teraz mieli okazję wykorzystać swoje umiejętności w rzeczywistych sytuacjach, takich jak podejmowanie interwencji, legitymowanie osób czy kontrolowanie pojazdów. Będą również patrole patrole miejsc o potencjalnym ryzyku, a także zatrzymywanie sprawców wykroczeń i przestępstw. Komendę Powiatową w Wałczu zaopatruje się w praktyki 24 słuchaczy Szkoły Policji. Tym samym, dzięki ich obecności, możliwe jest zwiększenie liczby patroli, co jest dobrze odbierane przez lokalną społeczność.

Po zakończeniu okresu praktyk, młodzi policjanci będą mieli jeszcze chwilę na przyswojenie i utrwalenie zdobytej wiedzy i umiejętności. Po tym etapie czeka ich już tylko egzamin końcowy, który jednocześnie zamyka proces podstawowego szkolenia zawodowego. Po jego pomyślnym zdaniu, rozpoczną oni służbę na terenie województwa lubuskiego.