Z uwagi na poważny niedobór personelu, Policja prowadzi intensywne działania rekrutacyjne, oferując potencjalnym kandydatom atrakcyjne warunki płacowe i możliwość dalszego rozwoju edukacyjnego. Deficyt pracowników dotyka cały kraj, w tym również Pilę.

W ostatniej dekadzie, Policja konsekwentnie pracuje nad poprawą swojego społecznego wizerunku i zdobyciem zaufania obywateli. Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Agencję Badań Rynku i Opinii SW Research, tylko 36% respondentów oceniło policję pozytywnie w 2021 roku. W kolejnych latach sytuacja uległa nieznacznej poprawie, z wynikami odpowiednio 46% i 42% w 2022 i 2023 roku. Dla porównania, straż pożarna cieszy się ogromnym szacunkiem społeczeństwa, z pozytywnym odbiorem na poziomie blisko 84%.

Jak mieszkańcy Piły oceniają pracę swojej lokalnej policji? „Nie mam wyrobionej konkretnej opinii, ze względu na brak bezpośredniego kontaktu z funkcjonariuszami. Ale mój dotychczasowy doświadczenie sprzed kilku lat był pozytywny.” – mówi jeden z mieszkańców. Inny mieszkaniec wyraził jednak krytyczne spostrzeżenia, zwracając uwagę na konieczność poprawienia efektywności w obszarach takich jak przestępstwa przeciwko osobom czy przemoc domowa. Z drugiej strony, jedna z lokalnych mieszkanek podkreśliła pozytywne doświadczenia z dzielnicową: „Podczas spotkania rady osiedla spotkałam panią dzielnicową. Była naprawdę miła i otwarta na rozmowę. W razie problemów, zawsze jest dostępna i gotowa pomóc.”

Niemniej jednak, największym wyzwaniem dla Policji pozostaje problem wakatów. Według informacji opublikowanego przez Dziennik Gazeta Prawna w ubiegłym roku, brakuje około 13 000 etatów na terenie całego kraju. Sytuacja w Pile nie jest lepsza – obecnie w pilskiej komendzie brakuje aż 9 funkcjonariuszy. Rekrutacja nowego personelu może okazać się trudnym zadaniem, ponieważ praca w policji wymaga posiadania specyficznych cech charakteru.