Planowana ścieżka rowerowa łącząca Złocieniec i Wałcz jest na dobrym kursie do kontynuacji. Zachodniopomorski Zarząd Dróg Wojewódzkich uzgodnił warunki z lokalną gminą Wałcz, która zobowiązała się do pokrycia części kosztów inwestycji.

Jakiś czas temu donosiliśmy o tymczasowym przerwaniu prac przy budowie trasy przecinającej teren gminy Wałcz. Szczególne problemy dotyczyły odcinków Wierzchowo-Rudki, Rudki-Kłębowiec i Kłębowiec-Wałcz. Przerwanie realizacji tego projektu było spowodowane brakiem środków finansowych. Gmina Wałcz postanowiła jednak podjąć współpracę w celu współfinansowania tej istotnej inwestycji. Niestety, fundusze potrzebne na te cele nie zostały uwzględnione w tegorocznym budżecie. Anna Radziwonowicz, rzeczniczka prasowa Zachodniopomorskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, wyjaśnia, że gminy nie są głównymi inwestorami w tego rodzaju przedsięwzięciach – kluczową rolę odgrywa zarząd wojewódzki. Dlatego też gminy nie zawsze uwzględniają takie inwestycje w swoich budżetach, szczególnie jeśli nie jest jasne, kiedy prace zostaną rozpoczęte.

W momencie gdy prace ruszyły na dobre, wójt gminy Wałcz zdecydował się przeznaczyć na ten cel 500 tysięcy złotych w przyszłorocznym budżecie. Dodatkowo, planuje on zabezpieczyć kolejne 600 tysięcy złotych w 2025 roku. Jak wyjaśnia Jan Matuszewski, wójt gminy Wałcz, pierwotnie trasa miała prowadzić od Kłębowca przez Pluskotę i Kołatnik, skąd miała skierować się inną drogą do Wałcza. Obecnie jednak zaplanowano, że ścieżka rowerowa będzie biegła bezpośrednio od Kłębowca wzdłuż drogi wojewódzkiej aż do granic Wałcza.