Zakres zainteresowania budową obwodnicy Wałcza, na trasie drogi krajowej nr 22, obejmuje obecnie sześć firm. Planowany koszt przedsięwzięcia oscyluje w granicach nieco poniżej 200 milionów złotych.

Inwestorem tej wielkiej inwestycji jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, która przeznaczyła na realizację tego projektu budżet lekko przekraczający 207 milionów złotych. Wszystkie wysłane propozycje mieszczą się w obrębie założonego budżetu, a różnice między nimi są niewielkie – od 175 do 195 milionów złotych.

Najniższą cenę zaproponowała firma Porr – 175,649 mln zł. Następne oferty to: Budimex z kwotą 183,197 mln zł, konsorcjum Mirbud i Kobylarnia – 183,725 mln zł, Mostostal Warszawa – 184,579 mln zł, Strabag 189,049 mln zł oraz konsorcjum NDI – 190,081 mln zł.

W przetargu na tę inwestycję cena stanowi jednak jedynie 55% całości kryteriów. Pozostałe to przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające (10%), gwarancja na obiekty mostowe i ich wyposażenie (30%) oraz odpowiednie zagospodarowanie miejsca budowy z destruktami asfaltowymi (5%).

Zadanie wykonawcy wybranego w przetargu polegać będzie na opracowaniu dokumentacji projektowej, uzyskaniu odpowiedniej decyzji ZRID oraz na samym wykonywaniu robót budowlanych dla obwodnicy Wałcza na drodze krajowej nr 22.

Obwodnica ma się charakteryzować jezdnią trasą klasy GP o długości 13 km, usytuowaną po południowej stronie miasta. Nowa trasa zacznie się od połączenia z obecnie przebudowywanym odcinkiem DK-22 na odcinku Człopa – Wałcz, wraz z obwodnicą Rusinowa, a zakończy połączeniem z istniejącym odcinkiem drogi ekspresowej S10.