Pod hasłem „Porozmawiajmy o bezpieczeństwie – możesz mieć na nie wpływ” w miejscowości Piecnik zorganizowano debatę społeczną, w której uczestniczyli lokalni mieszkańcy oraz przedstawiciele Policji. Spotkanie odbyło się w ramach rządowego programu „Razem bezpieczniej” i stanowiło okazję do bezpośredniego dialogu pomiędzy mieszkańcami a stróżami prawa.

Debata miała miejsce w wiejskiej świetlicy Piecnika i została zorganizowana przez tamtejsze sołectwo. Rozpoczęcie spotkania, które miało miejsce popołudniu, poświęcono na przywitanie zgromadzonych gości specjalnych i lokalnych mieszkańców. Mł. insp. Wojciech Wnuk, I zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Wałczu, zaprezentował aktualną ocenę stanu bezpieczeństwa na terenie powiatu i omówił potencjalne zagrożenia charakterystyczne dla tego rejonu.

Wśród poruszanych tematów znalazły się m.in. kwestie związane z zaginięciami osób – uczestnicy dowiedzieli się, gdzie zgłaszać takie przypadki i jakie działania Policja podejmuje po otrzymaniu informacji o zaginięciu. Podinsp. Tomasz Kniat, naczelnik Wydziału Prewencji, z kolei omówił problematykę bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Debata posłużyła również jako platforma do promowania narzędzi takich jak aplikacja „Moja komenda” czy Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. Ważnym elementem debaty było także zwrócenie uwagi mieszkańców na zagrożenia wynikające z cyberprzestępczości. Głównym celem spotkania było zaangażowanie obywateli w tworzenie propozycji rozwiązań mających na celu podniesienie poczucia bezpieczeństwa w lokalnej społeczności.

Spotkanie zostało urozmaicone prezentacją filmu instruktażowego, który pokazywał profilaktyczne działania podejmowane przez policjantów.