W kontekście dążenia do ekologicznych źródeł energii, Pomorze Zachodnie położyło nacisk na wykorzystanie wodoru. Podczas konferencji „Zielone Miasta” zorganizowanej w Wałczu, przedstawiciele różnych regionów kraju podpisali „Deklarację Ponadregionalnej Współpracy w zakresie utworzenia ogólnokrajowej bazowej sieci wodorowej”. Głównym celem tego porozumienia jest zintegrowanie Polski z europejską siecią dostarczającą tę zieloną energię.

Sygnetem pod dokumentem uwiecznili swoje poparcie dla inicjatywy przedstawiciele czterech województw: zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego. Anna Bańkowska, Wicemarszałek województwa zachodniopomorskiego, podkreśliła wagę tego działania, zwracając uwagę na to, że Polska jest jedynym krajem Unii Europejskiej, który nie jest jeszcze podłączony do wodorociągu. Wspólnym celem wszystkich zaangażowanych województw jest wprowadzenie technologii wodorowej do Polski tak aby wodór z rurociągu znajdującego się na dnie Bałtyku, mógł również dostarczyć energii Polakom.

Wicemarszałek województwa wielkopolskiego, Jacek Bogusławski, podkreślił ogromny potencjał tej inwestycji. Jak zaznaczył, wszyscy przedstawiciele różnych województw są jednomyślni w przekonaniu, że jest to szansa na czystą, zieloną i ekonomicznie opłacalną energię. Wszystkie regiony będą działać razem aby wywrzeć wpływ na Komisję Europejską i udowodnić, że Polska ma duże zapotrzebowanie na wodór.

Była to już druga edycja konferencji „Zielone Miasta”, która skupia się na ochronie środowiska i promuje zieloną energię. Burmistrz Wałcza, Maciej Żebrowski, podkreślił, że miasto pragnie nie tylko wdrażać eko-innowacje, ale również być liderem w tej dziedzinie. Według niego, Wałcz symbolizuje politykę czystego powietrza, dbałość o środowisko oraz futurystyczne myślenie, i chciałby, aby takie podejście stało się trendem na skalę ogólnokrajową.