W centrum Wałcza rozpoczęto prace modernizacyjne nad budynkiem, który jest przeznaczony na placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Miejsce to zostanie stworzone z myślą o zapewnieniu schronienia dla czternaścioro dzieci z powiatu wałeckiego.

Starosta wałecki, Bogdan Wankiewicz, podkreśla, że proces remontu bywa skomplikowany. Istnieje bowiem wiele wyzwań związanych z adaptacją tego specyficznego obiektu. Prace wymagały m.in. wyburzenia wielu ścian wewnętrznych, aby dostosować przestrzeń do potrzeb funkcjonowania placówki opiekuńczo-wychowawczej. Ponadto konieczne było wykonanie licznych prac instalacyjnych, takich jak system kanalizacyjny czy odprowadzenia ścieków.

Budynek, który teraz jest poddawany modernizacji, był wcześniej częścią dużej infrastruktury medycznej – szpitala powiatowego. Początkowo mieścił on oddział zakaźny. Po połączeniu tej placówki z wojskową lecznicą utworzono tam stację dializ. Jednak od pewnego czasu obiekt ten pozostawał nieużytkowany.

Władze powiatu podjęły decyzję o przekształceniu budynku z myślą o spełnieniu wymogów placówki opiekuńczo-wychowawczej. Po zakończeniu prac remontowych, obiekt stanie się domem dla dzieci, które mają tam zamieszkać już od marca przyszłego roku. Całkowity koszt modernizacji wynosi aż 6 milionów złotych.