Na zaproszenie Przemysława Grabińskiego odpowiedzieli trzej czołowi przedstawiciele społeczności Wałcza. Anna Czerniewicz, kierująca wydziałem spraw społecznych w Urzędzie Miasta Wałcz, Malwina Kujawa-Strejk, reprezentująca Dziką Zagrodę w Jabłonowie oraz Bartłomiej Baranowski z wałeckiego Muzeum Ziemi.

Po kilkuletnim okresie przerwy, budżet obywatelski w Wałczu został ponownie wprowadzony. Jak podkreśliła Anna Czerniewicz, choć proces jest wymagający czasowo, cieszy się on dużym zainteresowaniem społeczności. Za pierwszym krokiem stało spotkanie informacyjno-konsultacyjne skierowane do osób planujących składanie wniosków na fundusze z budżetu obywatelskiego. Po tym wydarzeniu, wpłynęło 16 propozycji projektów, które poddane zostały starannej analizie pod kątem spełnienia wymagań formalnych.

Czerniewicz wyraziła uznanie dla kreatywności wałeckich mieszkańców, którzy zgłosili mnóstwo interesujących inicjatyw. Wśród propozycji znalazły się między innymi trzy projekty dotyczące instalacji defibrylatorów AED na terenie miasta, budowy nowego przystanku czy też stworzenia miejsca dla psów do swobodnego biegania. Dodatkowo, część projektów dotyczyła odnowienia i rewitalizacji terenów zielonych w mieście. Po przeprowadzonej weryfikacji, sześć propozycji zakwalifikowano do następnego etapu – głosowania przez mieszkańców.