Właśnie zapoczątkowaliśmy proces przetargowy, który dotyczy opracowania projektu oraz samej realizacji obwodnicy Wałcza, będącej częścią trasy DK22. Wykonawcy zainteresowani podjęciem się tego zadania, które obejmuje budowę drogi o długości 12,7 km, mogą składać swoje oferty do 22 stycznia następnego roku. Inwestycja ta jest częścią ambitnego Programu budowy 100 obwodnic i planujemy ją zrealizować w ciągu najbliższych kilku lat, między 2024 a 2028 rokiem.

Wybierając najkorzystniejszą ofertę, będziemy brać pod uwagę cztery główne kryteria jej oceny. Pierwsze to cena, która stanowi 55 procent ogólnej oceny. Kolejne to przedłużenie okresu gwarancji na instalacje zasilające i konstrukcje wsporcze – ten element będzie stanowił 10 procent oceny. Na trzecim miejscu mamy przedłużenie gwarancji na obiekty mostowe – to kryterium będzie miało wagę 30 procent. Ostatnie 5 procent wartości oceny będzie zależało od sposobu zagospodarowania destruktu asfaltowego, który powstanie na placu budowy.

Zgodnie z naszymi planami, umowa z wykonawcą zostanie podpisana w przyszłym roku. Wybrany do realizacji projektu podmiot będzie miał do dyspozycji 17 miesięcy, aby opracować projekt budowlany i uzyskać decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Antycypujemy, że uzyskanie tej decyzji nastąpi w 2025 roku, co umożliwi nam rozpoczęcie prac budowlanych – na ich wykonanie przeznaczono 22 miesiące. Warto jednak zaznaczyć, że z harmonogramu realizacji wyłączone będą okresy zimowe, trwające od 16 grudnia aż do 15 marca. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, ruch na nowej obwodnicy zostanie otwarty w 2028 roku.