Samorząd województwa zachodniopomorskiego na poważnie wziął się za działanie na rzecz ekologii. Ocieplenie klimatu i postępująca degradacja środowiska stały się faktem, którego nie należy podważać. Zamiast tego warto wprowadzić w życie działania, które uchronią nas przed negatywnymi skutkami zmian klimatycznych. Co proponuje samorząd?

Edukacja ekologiczna i nowe nasadzenia w Zachodniopomorskiem

Ze słów marszałka województwa Olgierda Geblewicza wynika, że województwo zachodniopomorskie skupia się na nasadzeniu drzew. Region stara się być najbardziej zielonym spośród pozostałych regionów w kraju. W związku z tym prowadzone są działania na szeroką skalę, obejmujące także nowe nasadzenia.

Szczególną uwagę zwraca jednak kwestia wycinki drzew. Jak wiemy, urzędy w naszym kraju mają tendencje do niefrasobliwego zatwierdzania wszystkich wniosków o wycinkę drzew w przestrzeni miejskiej. Zachodniopomorskie postanowiło być w tym względzie zupełnie transparentne. Wszystkie wnioski o wycinkę drzew będą udostępniane w sieci, łącznie z decyzjami. Samorząd chce ograniczyć zgody na wycinanie drzew do minimum.

Województwo rozwija się także pod względem ekologicznego transportu i ekologicznych  źródeł energii. Nowe trasy rowerowe, wymiana starych źródeł ciepła i podnoszenie świadomości mieszkańców regionu to kolejne wdrażane działania na rzecz środowiska.

Przemysł odgrywa ważną w rolę w degradacji środowiska

Na arenie publicznej wciąż za rzadko porusza się kwestie przemysłu. Wyobraź sobie, że ludzie generują 30% wszystkich zanieczyszczeń na Ziemi. Kto odpowiada za pozostałe 70%? Przemysł, a konkretniej około 100 światowych koncernów, które nic nie robią sobie z postępującej degradacji środowiska. Nie muszą, gdyż zarobione w ten sposób miliardy wystarczą im, by przetrwać każdą katastrofę na Ziemi.

To dobrze, że samorządy coraz więcej mówią o ekologii i starają się ograniczyć szkodliwy wpływ ludzi na środowisko. Wciąż jednak za mało dzieje się w kontekście przemysłu. Wywierając nacisk na samorządy, a następnie rządy państw Europy, mamy szansę wywrzeć wpływ na koncerny przemysłowe. To skandal, że to my płacimy za utylizację śmieci, a nie firmy, które te śmieci produkują. To tylko jeden z wielu przykładów obciążania zwykłych ludzi kosztami za niszczenie środowiska przez koncerny przemysłowe. Pora odwrócić tę tendencję i obciążać kosztami same koncerny. Wtedy z pewnością zwrócą większą uwagę na dobro środowiska. Jak wiadomo, kwestie finansowe są najlepszą motywacją.