Starostwo Powiatowe w Pile było miejscem, gdzie 27 października spotkali się specjaliści z różnych powiatów. Wśród obecnych na konwencie regionalnym znaleźli się przedstawiciele administracji geodezyjnej i kartograficznej, a ich zasięg obejmował takie powiaty jak: pilski, czarnkowsko-trzcianecki, złotowski, chodzieski czy wągrowiecki.

Podczas tego profesjonalnego spotkania, głównym tematem dyskusji było praktyczne zastosowanie nowych regulacji wynikających ze zmienionej ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne. Nie tylko omawiano szczegóły ustawy, ale także jak skutecznie ją zastosować w praktyce.

Krzysztof Pawlak, Geodeta Powiatowy pracujący właśnie w Starostwie Powiatowym w Pile podkreślił wagę takich spotkań. Zauważył, że stanowią one klucz do rozwiązywania problemów, które mogą pojawiać się w pracy służby geodezyjnej i kartograficznej. To właśnie podczas nich poszukuje się najlepszych rozwiązań, ustala jednolite dla całego subregionu zasady postępowania, a także zwraca uwagę na relację urząd-obywatel, którą należy stale doskonalić.