Ponad 800 złotych z Funduszu Leśnego trafiło do Powiatu Pilskiego. Środki te zostaną wykorzystane na realizację projektu przebudowy drogi powiatowej, która biegnie od Starej Łubianki do Dobrzycy. Szlak ten ma kluczowe znaczenie dla ruchu drogowego, łącząc dwie strategiczne drogi krajowe – numer 10 w Starej Łubiance i numer 11 w Dobrzycy.

Oficjalnym momentem symbolicznym przekazania tych funduszy było wręczenie promesy, które miało miejsce w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych Piła-Kalina. Pełnomocnik rządu ds. leśnictwa i łowiectwa przy Ministerstwie Klimatu i Środowiska, a jednocześnie sekretarz stanu, Edward Siarka, osobiście przekazał dokument potwierdzający dofinansowanie.

Z rąk Edwarda Siarki promesę odebrali przedstawiciele Powiatu Pilskiego. Byli to Arkadiusz Kubich, zajmujący stanowisko wicestarosty, oraz Marek Kamiński, członek Zarządu Powiatu w Pile. Dzięki tej inwestycji dojdzie do znacznej poprawy infrastruktury drogowej na obszarze powiatu.