Przemysław Grabiński wysłał zaproszenie do kilku kluczowych osób: Mateusza Kaczmarka, który pełni funkcję koordynatora Caritas na Ziemi Wałeckiej, Agaty Wiese, służącej jako rzeczniczka prasowa Nadleśnictwa Wałcz, oraz Patryka Kleist z Urzędu Miasta Wałcz.

Mateusz Kaczmarek współpracuje z Centrum Charytatywno-Opiekuńczym Caritas w Wałczu oraz lokalnymi władzami samorządowymi, które przystąpiły już do przygotowań do świątecznej uroczystości. Chodzi o zorganizowanie Wigilii dla osób samotnych oraz bezdomnych, które mieszkają na terenie powiatu wałeckiego. Koordynator Caritas poinformował, że świąteczne spotkanie odbędzie się 16 grudnia o godzinie 17.00 na ulicy Sądowej.

Kaczmarek apeluje do społeczeństwa, aby zgłaszało do Centrum Charytatywno-Opiekuńczego Caritas, PCPR lub odpowiednich ośrodków pomocy społecznej osoby samotne, bezdomne i potrzebujące wsparcia, które chciałyby uczestniczyć w wigilijnej uroczystości. Podkreśla, że priorytetem jest dotarcie do jak największej liczby osób, które mogłyby wziąć udział w Wigilii. Świadomy jest, że święta dla wielu z nich są wyjątkowo trudnym czasem i mocno wierzy, że wspólne spotkanie będzie dla nich dużym wsparciem.