Niedawno, na szczycie jednego z hoteli w Pile, parlamentarzysta i lider Trzeciej Drogi, Krzysztof Paszyk, reprezentujący Polskie Stronnictwo Ludowe (PSL), zaprezentował publicznie pełną listę kandydatów startujących z ramienia koalicji Polski 2050 i PSL. Wydarzenie to miało miejsce na otwartym powietrzu, co nadawało mu nieco niekonwencjonalny charakter.

Poseł Paszyk skorzystał z tej okazji, aby podzielić się z zebranymi planami i priorytetami politycznymi, które jego ugrupowanie zamierza wprowadzić po ewentualnym zwycięstwie w wyborach. Zaznaczył, że nadrzędnym celem jest zajęcie się najistotniejszymi sprawami, poczynając od sektora edukacji, a na wsparciu dla osób z niepełnosprawnościami kończąc.

Wśród proponowanych działań znajduje się znaczne podniesienie nakładów na edukację – do poziomu równego 6% PKB, co ma na celu poprawę obecnej sytuacji w tym obszarze. Lider Trzeciej Drogi zadeklarował również, że zamierza zagwarantować obywatelom możliwość skorzystania z usług lekarza specjalisty w ciągu 60 dni od zgłoszenia. Jeżeli ten warunek nie zostanie spełniony, pacjent zostanie zrefundowany za prywatną konsultację. Dodatkowo, koalicja planuje wprowadzenie nowego mechanizmu płatności podatku VAT dla przedsiębiorców, który umożliwiłby im rozliczanie podatku dopiero po otrzymaniu zapłaty za wystawioną fakturę.

Na koniec swojego wystąpienia, poseł Paszyk podkreślił również chęć wprowadzenia asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnościami poprzez uchwalenie specjalnej ustawy. To działanie ma na celu poprawę ich codziennego funkcjonowania i jakości życia.