Zakończyły się prace nad modernizacją dwukilometrowego odcinka drogi powiatowej, który łączy miejscowości Przybkowo i Różew. Reakcje mieszkańców na ten fakt są pozytywne, choć nie brakuje także pewnej niepewności.

Odcinek drogowy, który przeszedł gruntowną renowację, ma długość przekraczającą dwa kilometry z szerokością wynoszącą 5,5 metra. Oprócz zainstalowania nowej nawierzchni, specjaliści od dróg podjęli decyzję o usunięciu młodych pędów na drzewach, które mogły stanowić potencjalne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkowników trasy. Koszt całego przedsięwzięcia zamknął się kwotą blisko 3 milionów złotych. Z tych środków aż 95% pochodziło z Funduszu Polski Ład, natomiast pozostałe pieniądze zostały sfinansowane z budżetu powiatu.

Mieszkańcy zauważają znaczące ulepszenia w stanie drogi: „Droga jest teraz szersza, wyrównane są wszelkie nierówności, a także zostało utworzone pobocze. Jazda jest teraz o wiele przyjemniejsza i bezpieczniejsza niż przed remontem” – potwierdzają lokalni mieszkańcy.

Niemniej jednak, dla niektórych osób z okolicy, ważniejszy jest stan innej drogi. „Powinni skupić się na naprawie drogi prowadzącej z Chwiramu, która jest w znacznie gorszym stanie. Ta droga, mimo że wymagała poprawy, nadal była dość dobrze utrzymana. Natomiast droga z Chwiramu jest w tak złym stanie, że trudno jest nawet dojechać do naszej miejscowości” – zauważają niektórzy mieszkańcy.

Przemysław Stanisławski, sołtys Różewa dodaje: „Moim zdaniem ta droga mogła jeszcze poczekać na swoją kolej. Wystarczyłoby ją tylko nieco podreperować. Znajdują się inne drogi, które od dłuższego czasu wołają o remont. Chodzi tutaj między innymi o drogę w kierunku drogi wojewódzkiej D179, zwanej Berlinką oraz trasę łączącą Różewo z Chwiram”.