Zakład Komunikacji Miejskiej w Wałczu wprowadził zmiany w trasach trzech linii autobusowych, aby ułatwić mieszkańcom Kłębowca i Chwiramu dotarcie do Wałcza we wczesnych godzinach porannych. Wprowadzone nowości będą obowiązywały do końca listopada.

Autobus z linii „0” został przekierowany na dłuższą trasę z Chwiramu do Zatorza. Z kolei autobus z linii „7” obecnie kursuje na odcinku pomiędzy Chwiramem a Kołatnikiem. Dodatkowo, linia numer „2” tworzy teraz połączenie między Kłębowcem a ulicą Bydgoską w Wałczu. Agnieszka Ostaszewska-Pelc, sołtys Kłębowca, wyjaśnia, że takie zmiany były bardzo oczekiwane przez mieszkańców, zwłaszcza starszych, którzy cenią sobie możliwość zatrzymywania się autobusów w centrum.

Podróże miejskimi autobusami są znacznie bardziej komfortowe dla osób starszych czy niepełnosprawnych w porównaniu do podróży prywatnymi busami. Mimo, że wprowadzone zmiany są stosunkowo świeże, to kursy do Kłębowca i Chwiramu już cieszą się dużym zainteresowaniem. Główny zarządca gminy Wałcz, Jan Matuszewski, wyraził nadzieję, że mieszkańcy docenią wprowadzone udogodnienia. – Dzisiaj mamy około 10 osób na trasie i powiem szczerze to już jest całkiem dla mnie osobiście jest liczba ciekawa. Mam nadzieję, że ludzie się do tego przyzwyczają, widzą w tym sens. Więc jak to będzie to kilkanaście, 15 osób to byłoby cudownie – skomentował.